steelfluid1

 

Řada EDMfluid-S je typický příklad možnosti sloučit citlivost životního prostředí, zdraví a hygienu, ekonomickou životnost a úcinný výstup. Vysoká úroven, doprovázená čištěním a mícháním se speciálními přísadami garantuje dlouhodobou stabilitu i po dlouhé provozní době. Úroven viskozity je konstantně udržována velmi krátkým destilačním rozmezím, takto je zaručena trvanlivá stabilita v konečném účinku.

Velmi malé odpařování je způsobeno krátkým destilačním rozsahem kombinovaným s vysokým počátečním bodem varu a následně ještě menším doléváním kapaliny, což střídavě znamená ekonomičtější provoz a menší nepříjemný zápach a emisi výparů. Mimořádně vysoká ryzost molekulární stavby kapaliny EDMfluid-S rovněž snižuje tendenci vytvářet usazeniny, což má za následek zvýšenou filtrovatelnost a delší životnost filtračního systému.

 

sud2_edm

Díky své inovační receptuře zajišťuje řada EDMfluid-S následující výhody:

- Výběr nejvhodnější viskozity pro provoz
- Velmi krátký destilační rozsah kombinovaný s vysokým počátečním bodem varu.
- Vysokou stabilitu viskozity.
- Velmi nízkou tendenci odpařování
- Delší životnost filtračního systému
- Žádné nepříjemné zbarvení nebo výpary
- Zanedbatelný obsah lehce aromatického uhlovodíku (<0.0001%)
- Zanedbatelný obsah silně aromatické uhlovodíku (<0.0001%)
- Nižší opotřebení a praskání elektrod
- Nízká agrese na lidskou pokožku
- Snadná filtrovatelnost
- Nižší provozní náklady
- Nepřítomnost trvalého pěnění

Doporučujeme EDMfluid 108 MP-SE - univerzální dielektrikum doporučované výrobci strojů: Agie, Agema, CDM, Charmilles, Cormac, Elotherm, Erotech, Ingersoll, Makino, Matra, Mitsubishi, Ona, Sodick.
Toto dielektrika jsou běžné mísitelná, jiné typy dielektrik na vyžádání.
Bezpečnostní list je k dispozici v elektronické i běžné podobě.

 

Základní vlastnosti:       108 MP -SE     EDMfluid 80-S    EDMfluid 95-S

bod vzplanutí C                   108                          80                      95
viskozita při 20 C                 3,0                        1,83                   2,36
počáteční teplota varu C     244                         204                    224
konečná teplota varu C        250                        210                    230
aplikace                          ra <1,0-3,2 um      ra <0,8 um      ra> 0,8 - 1,6 um